Kærligheden til harmonikaen har været drivkraften til denne fonds tilblivelse. Harmonikaen har givet os et fantastisk liv med et væld af oplevelser, som vi er dybt taknemmelige for.

Fonden blev oprettet 1. oktober 1994 af Jeanette og Lars Dyremose og har til formål at yde støtte til musikstuderende med harmonika som hovedfag eller enhver anden virksomhed, hvis primære formål er højnelse af niveauet i musikken for eller med harmonika.

Fondens formue består af midler og andre aktiver, som blev overdraget fonden som gave i forbindelse med stiftelsen, samt gaver og andre indskud, som løbende er ydet/bliver ydet af harmonikainteresserede donatorer.

Udover fondens likvide midler består fondens formue ligeledes af en meget fin historisk instrumentsamling med harmonikainstrumenter samlet/købt af Lars Dyremose gennem hele hans karriere.